|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Tilførsel af erstatningsluft

Ventilationsanlæg skal normalt indrettes med afbalancerede luftmængder. Det
betyder, at der tilføres frisk luft i en mængde, der svarer til den udsugede
mængde. Dog kan der holdes overtryk i arbejdsrum, der ikke ønskes forurenet
fra omgivelserne. Det vil sige, at der indblæses mere luft i rummet, end der
suges ud. Eller undertryk, hvis man ikke ønsker at noget kommet ud. Det kan
f.eks. være tilfældet med virus, som man ikke ønsker kommer ud.


Tilførslen af indblæsningsluft skal sikre en effektiv erstatning af den udsugede
luft. Den tilførte luft skal være frisk og have en passende temperatur, så det
ikke giver træk på steder, hvor de ansatte opholder sig - herefter benævnt opholdszonen.
Ved frisk luft forstås den bedst mulige udeluft fra området. Det vil sige udeluft
fra omgivelserne, der tages ind, så den er mindst muligt forurenet fra nærliggende
skorstene, trafikmidler, naboindustrier og fra egne afkast af udsuget luft.


Hvis udeluftindtagene og afkastene er uheldigt placerede i forhold til hinanden,
kan der opstå risiko for, at den forurenede luft føres tilbage til arbejdsrummet.


Vær ligeledes opmærksom på temperaturforhold ved placeringen af udeluftindtag,
så luften ikke opvarmes unødigt af solen, sorte tage eller solopvarmede facader.
Erstatningsluftens temperatur og hastighed har betydning for risikoen for træk.
Derfor skal erstatningsluften opvarmes i fornødent omfang, og lufthastigheden
i opholdszonen bør ikke overstige 0,15 m/s ved stillesiddende arbejde og 0,4
m/s ved fysisk arbejde.


En omhyggelig projektering af en mekanisk tilførsel af erstatningsluft vil
normalt kunne sikre, at ventilationen er velfungerende, og at den tilførte luft
er tempereret og trækfri. Tilførsel af erstatningsluft gennem fx en dør, en
port eller et vindue, der åbnes og lukkes flere gange i løbet af dagen, sikrer
normalt ikke en velfungerende ventilation.


Ved industrielle forhold vil det oftest være nødvendigt med en mekanisk tilførsel
af erstatningsluft. Her er der tit tale om større udsugede luftmængder. Tilførsel
af erstatningsluft kan ske naturligt gennem fx ventiler og spjæld eller fra
et tilstødende arbejdsrum i de tilfælde, hvor den udsugede luftmængde er relativt
lille. Forudsætningen er, at der ikke forekommer forureningskilder i arbejdsrummet.


Kategorier på sider:

Rumventilation Ventilation diverse Tilførsel af erstatningsluft Opholdszone Kontrolanordning Støj i ventilationsanlæg Afkastningsluft Lovgivning ventilation Varmegenvinding Sikkerhedsbænke Anlægsopbygning Erstatningsluft Eksempel beskrivelse Procesventilation Recirkulation Renrum Ventilator Mekanisk udsugning Naturlig ventilation Brug af stinkskab Udsugningsluft Punktudsugning Kanalsystem Indblæsningsluft
 
 
 Du er her: Industriventilation - VVS og ventilation Industriventilation - - Hvad er Industriventilation en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.