|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Støj i ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg skal være indrettet og placeret, så unødig
støj undgås. Støjen fra ventilationsanlæg bør
ikke bidrage til støjbelastningen i rummet. Støjen fra ventilationsanlæg
bør være mindst 10 dB(A) lavere end baggrundsstøjen i arbejdsrummet,
hvor anlægget skal placeres. Er baggrundsstøjen i arbejdsrummet meget
lav, er dette ikke muligt. Støjen fra ventilationsanlæg skal dog
altid holdes så lav, som det er teknisk muligt og rimeligt.

Støj kan modvirkes ved at


* bruge runde kanaler

* adskille kanaler fra bygningselementer og maskiner ved fx brug af gummimellemlæg

* undgå at bruge højere lufthastigheder end nødvendigt

* isolere ventilatorer mv.

* undgå at anbringe motorer til ventilatorer i arbejdsrummet

* udforme armaturer til indblæsning og udsugning på en hensigtsmæssig
måde

* etablere lyddæmpere i kanalerne.


Det er vigtigt at være opmærksom på, at lyd kan føres
via kanalsystemet til arbejdsstedet eller andre rum. Det kan være årsagen
til generende støj og skal i videst muligt omfang undgås.











Kategorier på sider:

Anlægsopbygning Punktudsugning Rumventilation Brug af stinkskab Varmegenvinding Lovgivning ventilation Kanalsystem Ventilator Mekanisk udsugning Eksempel beskrivelse Renrum Kontrolanordning Erstatningsluft Ventilation diverse Støj i ventilationsanlæg Opholdszone Sikkerhedsbænke Procesventilation Naturlig ventilation Recirkulation Udsugningsluft Tilførsel af erstatningsluft Afkastningsluft Indblæsningsluft
 
 
 Du er her: Industriventilation - VVS og ventilation Industriventilation - - Hvad er Industriventilation en et   









Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.