|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Procesventilation

Ved procesventilation fjerner man forurenet luft så tæt ved kilden
som muligt. Det sker ved at udsuge luften der hvor forureningen dannes. På
den måde kan man fjerne meget forurening med ret små luftmængder.
I kontorer er det mest relevant ved kopimaskiner og printere. Udsuget luft fra
procesventilation må ikke recirkuleres.


Der er krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles
luftarter, støv e.l., der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Det
gælder også, hvis der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoloer,
ildelugt eller anden generende luftforurening.


Procesventilation skal så vidt muligt etableres med procesudsugningen
i direkte tilknytning til den forurenende arbejdsproces - det vil sige punktudsugning.


Den luftmængde, der er nødvendig for at suge forureningen bort,
afhænger af, hvor tæt på og hvor i forhold til forureningskilden
udsugningsåbningen placeres, og hvordan selve udsugningsåbningen
udformes. Ved varme forureningskilder placeres udsugningsåbningen normalt
over kilden, så den udnytter den opadstigende luftstrøm.


 
Selv om punktudsugningen er så effektiv som muligt i forhold til arbejdsprocessen, kan forureningen måske alligevel, på grund af sin eller arbejdsprocessens art, slippe forbi punktudsugningen og spredes til rummet. I de tilfælde vil der normalt være behov for at etablere rumventilation som supplement til punktudsugningen.

Kategorier på sider:

Recirkulation Lovgivning ventilation Rumventilation Kontrolanordning Eksempel beskrivelse Sikkerhedsbænke Brug af stinkskab Støj i ventilationsanlæg Opholdszone Procesventilation Afkastningsluft Kanalsystem Indblæsningsluft Udsugningsluft Ventilation diverse Renrum Punktudsugning Tilførsel af erstatningsluft Varmegenvinding Ventilator Erstatningsluft Naturlig ventilation Anlægsopbygning Mekanisk udsugning
 
 
 Du er her: Industriventilation - VVS og ventilation Industriventilation - - Hvad er Industriventilation en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.