|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Kontrolanordning
Procesventilationsanlæggets enkelte udsugninger skal være forsynet
med en kontrolanordning, der angiver, hvis ventilationsanlæggets funktion
er utilstrækkelig. Utilstrækkelig funktion betyder, at mængden
af udsuget luft falder til et niveau, der ligger under den projekterede luftmængde.

En kontrolanordning på procesventilationsanlæggets hovedstreng
er tilstrækkelig, hvis den enkelte udsugning ikke er selvstændigt
mekanisk drevet, og hvis ventilationsanlægget holdes i funktionsdygtig
stand ved leverandøren eller anden sagkyndig.


Kontrolanordningen kan i de tilfælde placeres på den del af ventilationskanalen,
hvor alle enkelte udsugninger er sammenført.


Spjældet til den enkelte udsugning kan forsynes med en kontakt, så
det sikres, at


* spjældet er åbent, når der arbejdes

* maskinen kun kan startes, når spjældet er åbent.


Kontrolanordningen skal udløse en alarm i form af et lys- og/eller lydsignal,
hvis den utilstrækkelige funktion kan medføre en påvirkning
af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive.
Det fremgår af regler om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.


Kategorier på sider:

Ventilation diverse Ventilator Støj i ventilationsanlæg Kontrolanordning Anlægsopbygning Opholdszone Procesventilation Kanalsystem Sikkerhedsbænke Punktudsugning Brug af stinkskab Tilførsel af erstatningsluft Afkastningsluft Erstatningsluft Mekanisk udsugning Varmegenvinding Lovgivning ventilation Renrum Indblæsningsluft Eksempel beskrivelse Recirkulation Udsugningsluft Rumventilation Naturlig ventilation
 
 
 Du er her: Industriventilation - VVS og ventilation Industriventilation - - Hvad er Industriventilation en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.