|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Kanalsystem
Kanalsystemer skal være udformet, så der kan skabes en tilstrækkelig stor lufthastighed til at transportere luftforureningen gennem hele kanalsystemet. De skal være indrettet på en måde, så forureningen ikke aflejres i kanalerne og efterhånden blokerer for luftgennemstrømningen.

Fx skal udfældning forebygges effektivt i kanalsystemer til udsugning, hvor der findes brandbart støv i væsentlige mængder.

Kanalsystemet skal være udformet og placeret, så det kan renses og rengøres. Rense- og rengøringsmuligheden skal sikres ved at anbringe det nødvendige antal renselemme, aftagelige kanalstykker e.l.

Kanalsystemet skal udformes og placeres, så der tages hensyn til bygningens opdeling i brandceller og brandsektioner. Sikring mod brand- og røgspredning i kanalsystemet fremgår af DS 428 om brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg og Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter.

Hastigheder i ventilationskanaler

 

Anbefalet hastighed [m/s]

 

Maksimalhastigheder [m/s]

 

Boliger

Skoler

Kontorer

Teatre

Industri

Bygninger

Boliger

Skoler

Kontorer

Teatre

Industri

bygninger

Hovedkanaler

3,5 - 4,5

5 - 6,5

6 – 9

4 – 6

5,5 - 8

6,5 - 11

Fordelingskanaler

3

3 - 4,5

4 – 5

3,5 – 5

4 - 6,5

5 - 9

Tilslutningskanaler

2,5

3 - 3,5

4

3,5 – 4

4 - 6

5 - 8

 
Kategorier på sider:

Eksempel beskrivelse Kontrolanordning Kanalsystem Erstatningsluft Ventilation diverse Udsugningsluft Anlægsopbygning Recirkulation Støj i ventilationsanlæg Lovgivning ventilation Ventilator Mekanisk udsugning Indblæsningsluft Afkastningsluft Brug af stinkskab Opholdszone Naturlig ventilation Tilførsel af erstatningsluft Varmegenvinding Punktudsugning Rumventilation Procesventilation Sikkerhedsbænke Renrum
 
 
 Du er her: Industriventilation - VVS og ventilation Industriventilation - - Hvad er Industriventilation en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.