|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Anlægsopbygning

Symbol

Funktion

Forklaring

Automatik

FV

Filtervagt

Filtervagten er en tryksensor, der måler trykfaldet over filtrene og giver alarm, når dette som følge af tilsmudsning bliver højere end den indstillede værdi.

Giver alarm ved filterskift

 

LSF

Lukkespjæld udeluft

Lukkespjæld der monteres i udeluftkanalen.

Spjældet lukker ved anlægsstop.

LSA/FSM

Lukkespjæld afkast

(Frostsikringsspjæld)

Lukkespjæld der monteres i afkastkanalen. Spjældet lukker ved anlægsstop.

Spjældet lukker ved anlægsstop.

DP

Diftpressostat

Overvåger om ventilatorer kører

Overvågning af ventilatorer sker kun, når motorværn er indkoblet.

Fejl på en ventilator skal automatisk medfører udkobling af øvrige ventilatorer i anlægget.

Ti

Kanalføler

(Temperaturføler)

Styre indblæsningtemperaturen, dvs. stilling på motorventil i varmeflade.

 

FT

Frosttermostat

(tilisningsvagt)

Registrere om temperaturen efter fladen er for lav

 

BT 40°C

Brandtermostat

Termostat, der monteres i udsugningskanalen. Ved temperaturer over 40°C standses anlægget. Der er manuel reset på termostat.

Ved aktivering af blot en brandtermostat stopper anlægget, se driftform stop

BT 70°C

Brandtermostat

Termostat, der monteres i indblæsningskanalen. Ved temperaturer over 70°C standses anlægget. Der er manuel reset på termostat. Kan erstates med med en røgdetekter se side 33 .

Ved aktivering af blot en brandtermostat stopper anlægget, se driftform stop

P(VLT)

Pressostat til VLT

Måler trykket i kanal, og styre herved ventilatorens omdrejningstal for at holde konstant tryk.

 

Flowmåler

 

Måler volumenstrømmen

 

Tu

Temperaturføler

Temperaturføler i udesugning

 

Kun for roterende veksler

DPG

Diftpressostat

Overvåger om veksler er tilsmudset

 

 

 

 

 

Kun for krydsveksler

Bypass

Bypass-spjæld

Indgår i temperaturregulerringen og ved tilisning.

Hvis der ikke er behov for genvinding ledes luften uden om veksler.

TIP

Tilisningspressostat

Overvåger om veksleren er tiliset

 

Kun for væskekoblet

GV

Genvindingsvagt

Cheker om der sker tilisning af de væskekoblede batt.

 

 


 

 

Driftform

Forklaring

Stop

Anlægget er stoppet, motorventil og spjæld er lukket. Brand- og frostsikring er aktiv.

Automatisk

Styring ved (CAV):

Kontakt-ur (T1) starter og stopper indblæsnings/udsugningsventilator.

 

Styring ved VLT (VAV):

Styring efter kanaltryk

Konstant

Anlægget kører uafhængigt af kontakt-ur

Forlænget drift

Anlægget kan udenfor brugstiden startes op og stoppes ved aktivering af start-/stoptryk med signallampe.

 

Opstart/Stop

Forklaring

Opstart:

                                          

 

Ved opstart af anlægget sker følgende. Alle reguleringer startes og spjæld i indtag og afkast åbnes. Ventilatorers opstart sker tidsforsinket af hensyn til spjældene.

Stop:

                                          

 

Ved stop gælder. Alle ventilatorer og pumper er standset, spjældene i indtag og afkast er lukkede og frostsikringen overvåger varmefladen. Alarmer for pumpefejl, ventilatorudfald o.l. er undertrykket, dog ikke brand og frost.

 

Alarmer

Forklaring

Frost

Ved temperaturer under indstillingsværdien for FT stopper anlægget, spjæld lukker og motorventil åbner. Frosttermostat resettes automatisk.

Frostsikring

Vandkreds

Temperaturføler, der er pladseretreturrøret fra varmeflade. Ved temperature lavere end den indstillede værdi vil ventilen (MVM) åbne.

Brand

                                          

 

Anlæggene stoppes jævnfør driftsformen STOP. Alarmen har manuel afstilling.

Ventilatorudfald:

                                          

 

Fejlen registreres via trykføler og anlægget stoppes jævnfør driftsformen STOP. Alarmen har manuel afstilling.

Fejl på en ventilator skal automatisk medfører udkobling af øvrige ventilatorer i anlægget.

 

Cirkulationspumpe:

Cirkulationspumpe kører når:

1) Den tilhørende motorventil begynder at åbne.Ved pumpemotion en gang om ugen.

2) Varmefladens pumpe kører desuden når udetemperaturen er under den indstillede værdi (f.eks. 5 °C)                 

3) samt ved frostalarm.

 

Luftmængde- og temperaturregulering

Forklaring

Ved kølebehov

Temperaturen reguleres af kølefladens motorventil på signal fra temperaturføler (Ti)

Ved varmebehov

Temperaturen i indblæsningskanalen reguleres af temperaturføler (Ti), via genvindingen, varmefladens motorventil i sekvens.

 

 

 

 
Kategorier på sider:

Kanalsystem Recirkulation Eksempel beskrivelse Procesventilation Renrum Naturlig ventilation Afkastningsluft Sikkerhedsbænke Varmegenvinding Indblæsningsluft Støj i ventilationsanlæg Erstatningsluft Ventilation diverse Opholdszone Anlægsopbygning Tilførsel af erstatningsluft Brug af stinkskab Punktudsugning Mekanisk udsugning Kontrolanordning Rumventilation Udsugningsluft Ventilator Lovgivning ventilation
 
 
 Du er her: Industriventilation - VVS og ventilation Industriventilation - - Hvad er Industriventilation en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.